Giới thiệu chung

GIẢI THƯỞNG & THÀNH TÍCH
admin - 2020-06-15 14:07:26 - custom.view 5941

Trên 10 năm thành lập và phát triển, Công ty đạt được rất nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực được các tổ chức chính trị, xã hội và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tín nhiệm cao, nhận được nhiều giải thướng, thành tích xuất sắc trong kinh doanh như:

- Bằng khen Bộ xây dựng 2015

- Bằng khen Hiệp hội Bất động sản: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Giải thưởng Thương hiệu dẫn đầu: 2013, 2014, 2015

Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu Việt Nam các năm: 2014, 2015, 2016

- Sàn giao dịch Bất động sản uy tín: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

và nhiều giải thưởng đã được vinh danh trong và ngoài nước.

Giải thưởng & thành tích Maxland

Giới thiệu chung