Tin tức & Sự kiện

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
admin - 2020-06-15 14:07:26 - custom.view 16443

TẦM NHÌN

MAXLAND sẽ trở thành hệ thống tiếp thị và phân phối bất động sản chuyên nghiệp và hàng đầu Việt Nam và là nhà đầu tư, phát triển bất động sản đáng tin cậy.

SỨ MỆNH

MAXLAND với sứ mệnh mang "Giá trị thực" tới khách hàng, đối tác. Thông qua sức mạnh liên kết nhân lực, tài lực, góp phần tạo ra giá trị thực cho các khách hàng, cổ đông, đối tác và tạo lập một môi trường kinh doanh năng động, đóng góp cho xã hội; tạo cơ hội phát triển vững bền cho cán bộ nhân viên công ty

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Tại MAXLAND, "Giá trị thực" luôn là giá trị cốt lõi của niềm tin và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp để phát triển bền vững.